📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

نماد اعتماد در تجارت الکترونیک

نماد اعتماد در تجارت الکترونیک چه نمادی می تواند باشد؟
یکی از عوامل مهم در تجارت الکترونیک ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.
مهم ترین عواملی که می تواند بسیار تأثیرگذار در تجارت الکترونیک باشد در زیر بیان شده است؟
شناسایی کردن مالک کسب و کار و مراجعه در صورت بروز اشکال.
کامل و صحیح بودن اطلاعات خدمات اراده شده.
گارانتی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش.
محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران.