📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

نحوه صحبت تلفنی با مشتری

نحوه صحبت تلفنی با مشتری می تواند بر فروش محصولاتمان بسیار تأثیرگذار باشد.
در این جا باید کاری کنید که مشتری حس کند شما نگران و خواهان کمک به او هستید.
اگر با مشتری به این توافق رسیدید که در زمانی دیگر به صحبت بپردازید خودتان با او تماس بگیرید و حتما این کار را انجام دهید.
لحن صمیمانه و علاقه مند نشان دهید و نام او را تا پایان مکالمه بکار ببرید.