📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

مقالات تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک از جمله علوم نوین و تاثیرگذار در اقتصاد می باشد که مطالعه مقالات در این زمینه برای آشنایی با مزیت های آن بسیار مهم می باشد.
هر چه شناخت افراد از مزیت های تجارت الکترونیک بیشتر باشد تمایل بیشتری برای ورود به این عرصه خواهند داشت. این امر می تواند در نتیجه فعالیت هایی از جمله از جمله مطالعه مقاله ها و کتاب هایی در این عرصه و همچنین ارتباط با مشاورین و کارشناسان امکان پذیر باشد.
افرادی که به این حوزه های فعالیتی توجه داشته باشند می توانند بهترین شرایط را برای ورود به بازارهای جهانی فراهم آورند و همواره در حال معاملات بزرگ اقتصادی در کشورهای مختلف باشند و از سودآوری های آن به بهترین شکل بهره مند شوند.