🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.
🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

معیار های بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای را تعریف می کنیم و معیارهای آن را با روش هایش توضیح خواهیم داد.
بودجه بندی سرمایه ای شامل تشخیص طرح های سرمایه گذاری و تعیین مطلوبیت در هر یک از طرح ها می باشد.
بودجه بندی سرمایه ای از پر اهمیت ترین تصمیمات مدیران مالی موسسه بوده است.
این بودجه بندی معیارها و روش هایی را در بر دارد که در زیربه گفته شده است:
استفاده از برآوردهای محافظه کارانه گردش وجوه نقدی
استفاده از قضاوت مدیریت در مورد اینکه آیا سودآوری پروژه به اندازه ای هست که مخاطره آن را جبران کند.

📞 برای اطلاع از شماره تماس مشاوران آراد و ارتباط با آنها کلیک نمایید.
🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.
📺 پخش زنده ما را از اینجا ببینید.