🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

مشتری مداری در هتلداری

هتلداری یکی از فعالیت هایی می باشد که بیشترین توجه را باید به مسئله مشتری مداری داشته باشد.
فعالیت های مربوط به هتلداری می تواند یکی از مهم بخش هایی باشد که بیشترین ارتباط را با مشتریان دارد. این مسئله اهمیت یادگیری نحوه ارتباط با مشتریان و همچنین پایدارسازی آن ها را روشن تر می نماید. افرادی که بتوانند از راهکارهای اصولی برای ارتباط درست و منظم با مشتریان خود استفاده نمایند می توانند آن ها را به مشتریانی وفادار تبدیل نموده و همواره از آن ها جهت شرکت و استفاده از خدمات هتل خود دعوت نمایند. توجه به مشتریان در حوزه های مختلف فعالیتی باید انجام پذیرد تا بتوان بهترین نتایج را نیز کسب نمود.

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.