ماهیت شرکت های سرمایه گذاری

جهت مشاوره رایگان اقتصادی و افزایش درآمد با تجارت و صادرات، عدد ۲ را به سامانه ۳۰۰۰۲۱۱۹ پیامک نمایید.

ماهیت شرکت های سرمایه گذاری چگونه می باشد؟
شرکت های سرمایه گذاری سهامدار عمده شرکت هایی هستند که در آن ها مدیریت استراتژیک انجام می گیرد و تمام فعالیت های ارتباطی و عملیاتی را به شرکت های تابعه خود واگذار می کنند و می توان ستاد فرمندهی شرکت های تابعه هم باشد.
مجوعه ای از شرکت های تابعه یک شرکت سرمایه گذاری می تواند یک گروه تشکیل دهد به طوری که فعالیت هر کدام بتواند کل گروه را تقویت کند.

تا شروع همایش فقط …

روزساعتدقیقهثانیه

مشاوره رایگان اقتصادی

    • متولد ۱۳۵۹▪️ اهل زنجان▪️ لیسانس کامپیوتر▪️ شش سال سابقه تجاری▪️ زمینه فعالیت دانه های روغنی▪️ همراه ۰۹۱۲۰۴۶۳۳۵۲
همچنین بخوانید:  مدیریت زمان از دیدگاه قرآن