🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.
🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

فواید تجارت الکترونیک درمقابل تجارت سنتی

تجارت الکترونیک در مقابل تجارت سنتی فواید بسیاری را در بردارد.
معرفی و تبلیغ محصول با استفاده از تجارت الکترونیکی بخصوص در اینترنت دچارمحدودیت های موجود در تبلیغات سنتی نبوده ودر هر زمان قابل دسترس است.وهمچنین می تواند برای هر گروه خاص از مصرف کنندگان تغییر یابد.
ارائه خدمات پس از فروش به مشتری می تواند با امکان ارتباط دو جانبه بین طرفین و ارائه انواع خدمات به مشتری تسهیل و تکمیل شود.
فرصت های تجاری و شغلی جدیدی بوجود می آید.
ورود به بازارهای جدید بدون در نظرگرفتن مرزهای فیزیکی میسر می باشد.

📞 برای اطلاع از شماره تماس مشاوران آراد و ارتباط با آنها کلیک نمایید.
🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.
📺 پخش زنده ما را از اینجا ببینید.