🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

شناختن مشتری داخلی و خارجی

شناسایی مشتری یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل موفقیت در کار و تجارت به شمار میرود که شناختن مشتری داخلی و خارجی یکی از آنهاست.
مشتریان ما به دو دسته تقسیم میسوند, مشتریان داخلی و مشتریان خارجی.
مشتریان داخلی کسانی هستند که برای موفقیت خود به شما وابسته هستند و شما نیز برای موفقیت در کارتان به آنها نیاز دارید.با این تعریف میتوانید مشتریان داخلی را همکاران و کارمندانتان به حساب بیاورید و همچنین مشاوران حرفه ای مانند وکلاء و حسابداران را نیز میتوانید جزء مشتریان داخلی قلمداد کنید. در واقع تمام افرادی که به شما کمک میکنند و یا شما به آنها کمک میکنید به نوعی مشتری داخلی شما محسوب میشوند.
و اما مشتریان خارجی کسانی هستند که کالاهای تولیدی شما را خریداری میکنند . مشتریان خارجی به عنوان اصلی ترین عامل موثر در بالا بردن و پایین آوردن موقعیت تجاری شما محسوب میشوند. توانایی شناخت درست مشتری و نحوه ی برخورد محترمانه با این مشتریان موجب جلب رضایت آنها شده و موفقیت کاری شما را ارتقاء خواهد داد. بنابراین مشتری مداری اصلی ترین موضوع در برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت در تجارت می باشد.

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.