🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

شاخص های سنجش رضایت مشتری

شاخص های سنجش رضایت مشتری بر چه اساسی محاسبه می گردد؟
اندازه گیری رضایت مندی مشتری اهمیت فراوانی دارد و این یک احساس می باشد که برای بهبود آن باید آن را به یک شاخص کمی تبدیل کنیم.
مدل های شاخص رضایت مندی بر اساس پرسشنامه ها و تکنیک های مختلف انجام می گیرد.
برای اندازه گیری رضایتمندی اول ماتریس محصولات و خدمت به مشتری را تشکیل می دهیم و سپس با تعیین کردن اهداف تکنیک موردنظر پرسشنامه هایی را پر می کنند و با تحلیل داده ها رضایت مندی آن ها محاسبه می شود.

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.