🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

سهم تجارت از درآمدهای مردم

? سهم تجارت از درآمدهای مردم

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

? ریشه تمام نفلگی ها و درماندگی های این روزهای مردم یک جمله است.
مردم در شغل هایی در حال تلاش کردن هستند که خداوند روزی چندانی در آن ها قرار نداده و آقازاده ها در شغل هایی مشغول به کارند که خداوند روزی زیادی در آن ها قرار داده است.

? مردم به کارمندی و کارگری و مشاغل خدماتی مشغولند و آقازاده ها به تجارت.
شغل های مردم همه و همه حمالی کردن و اجیر شدن برای دیگران است و شغل های آقازاده ها سروری و بزرگی.

? از این جهت است که میل مردم را به چنین مشاغلی می کشانند و تجارت را سخت جلوه می دهند تا مردم در آن ها وارد نشوند و بازارهای پرسودشان به رکود نیفتد.

? راهی جز این نیست که شما هم از مشاغل حمالی دست برداشته و به سمت تجارت بیایید.
درست است که سختی هایی در ابتدای امر دارد اما خوشی های انتهایش را که درست درک کنید سختی های اولش برایتان آسان می شود.

? به تجارت روی بیاورید که خداوند از ده سهم روزی نه سهم را در تجارت و یک سهم را در سایر شغل ها قرار داده است.