🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

سرمایه ایرانی تولید ایرانی

به توضیح سرمایه ایرانی تولید ایرانی در این مطالب می پردازیم.
تولید ملی و سرمایه ایرانی این طور گفته شده است که همه باید تلاش خودشان را در جهت تحقق این هدف ملی به کار بگیرندو طرحی را به صورت جامع برای رفع موانع و ایجاد کردن پیش زمینه های لازم برای تحقق در این کار ارائه دهند.
یکی از چالش های بزرگی که بر سر راه تهیه تولیدات ملی می باشد نبود یک بانک اطلاعاتی گسترده در داخل کشور می باشد.
توجه داشته باشید به دلیل سریع انجام شدن کارها طرح بانک اطلاعاتی را در حال اجرا می باشد.

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.