📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

راههای تجارت پر سود

انتخاب کار یکی از دغدغه ذهنی بعضی از افراد است.در واقع همه به دنبال این هستند که در انتخاب کار و تجارت پر سود گام بردارند.
دغدغه داشتن یک کاری و تجارت پرسود و راههای رسیدن به سود بیشتر به تنهایی نه قابل ستایش است و نه قابل نکوهش.
ولی این دغدغه می تواند ارزشمند باشد.
برای داشتن یک کار باید تلاش کرد و علایق خود را در نظر گرفت. باید در کاری قدم بگذاریم که شور و هیجان ما در آن کار زیاد باشد.
موفقیت در کنار نیاز به پول ندارد بلکه نیازمند به خلاقیت و تقکر و پشتکار است.