💬 می توانید آنلاین پاسخ سوالاتتان را بگیرید.

خرید و فروش شبکه ای

خرید و فروش شبکه ای به چه صورت می باشد؟
خرید و فروش شبکه ای که بازاریابی شبکه ای نام دارد نوعی تجارت است که مصرف کنندگان شرکت می توانند بازاریاب محصولاتی باشند که خودشان مصرف می کنند و در آمد زیادی را توسط قرارداد باشرکت و معرفی محصولات به اطرافیان کسب می کنند.
تجارت در کشور به صورت غیر قانونی باعث شده است که به نام تجارت آسیب برساند.

🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.