🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

جذب مشتری از طریق تلفن

جذب مشتری از طریق تلفن کمی سخت تر از جذب مشتری به صورت حضوریست.
کسی که به عنوان یک بازاریاب یا یک نیروی فروش است باید در آغاز کار خود رفتاری مناسب در رابطه با مشتری انجام دهد.
زمانی که مشتری متوجه نحوه برخورد شما شود هم اعتماد می کند و هم محصولات شما را خریداری خواهد کرد.
با پیشنهاد کردن محصول به مشتری با توجه به نیازش می توانید باعث شوید که او فکر کند شما به نیازهایش اهمیت داده اید.

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.