🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

تغییری اساسی در همه ما لازم است.

▪️ این روزها نگاهی به مردم بیندازید.

  • اکثرا نابود شده اند.
  • ناامید و درمانده.
  • پر از اعتراض و نق و غر و شکایت.
  • پر از گله و درد.
  • و بی انگیزه نسبت به آینده.

خدا را شکر.

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

▪️ مردم تا زمانی که در خوشی باشند به فکر تغییر نمی افتند و زمانی که به ناخوشی می افتند به فکر تلاشی نیستند.
آن زمان که خوشند از خدا شکری نمی کنند و آن زمان که ناخوشند همچون مرغ مریضی گوشه ای می افتند.
و طبیعیست حال چنین مردمی بهتر از این نمی شود.

▪️ باید دنبال راهی بود.

راهی که ما را از این حال نجات دهد.

یادداشت

نیاز است چیزی به زندگی ما اضافه و چیزهایی از آن برداشته شود.

اگر خرابی هایمان برود و پاکی ها به جایش بیاید زمین دل هایمان آباد می شود.

مگر از دانه خراب در زمین خراب انتظار چه میوه ای دارید؟
آیا غیر از این است که برای محصول مناسب نیاز است تا زمین و دانه مناسب باشد و کشاورزی درستکار و آب و هوایی درست بر آن حاکم شود؟
آیا زندگی هایمان را درست کردیم؟
آیا ناپاکی ها را از آن بردیم؟

▪️ اگر می خواهید کمی بهتر شوید دو کار را در همین ابتدای امر انجام دهید.
قطع رابطه کنیم با کسانی که منکر خدا و پیامبر و دستوراتش هستند مگر اینکه فامیل باشند و با فامیل هایش هم رابطه تان را کمتر نماییم.
کفر نگوییم و با عقل های ضعیف مان درباره دین و حقیقت و باطل نظر ندهیم.
با خود بگوییم منی که در کارهای رومزه ام مانده ام و توان اداره امور ساده زندگی خودم را ندارم چگونه به خودم اجازه می دهم تا درباره واژه خدا و پیامبر و حق اظهار نظر کنم؟

▪️ همین دو کار را که انجام دهیم مقدرات خدا را به نفع خودمان تغییر یافته می بینیم.