🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.
🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

تعریف عملیاتی ارزش ویژه برند

تعریف ارزش ویژه برند: به معنای عملیاتی است که باعث افزایش کاربری و تقویت و مرغوبیتی است که به محصول می دهد
قطعا زمانی که یک کمپانی برند معروف و شناخته شده ای دارد با کمپانی که معروفیت کمتری دارد اما با محصول مشابه،برند معروف باعث فروش بیشتر می شود که در علم به آن برندینگ می گویند که به معنی ارزش برند می باشد.داشتن برند یعنی هویت داشتن که یکی از مهم ترین خصوصیات برند است.هویت برند را مجموعه پیوندهایی نشان می دهد که چیست وچه تعهداتی نسبت به مشتریان دارد.

📞 برای اطلاع از شماره تماس مشاوران آراد و ارتباط با آنها کلیک نمایید.
🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.
📺 پخش زنده ما را از اینجا ببینید.