تعریف تجارت در اسلام

در اسلام تعریف و تاکید بسیاری از تجارت شده است که همواره توصیه به انجام این فعالیت اقتصادی شده است.
اسلام همواره در انتخاب کسب و کارهای مختلف به تجارت تاکید بسیاری نموده است به گونه ای که شغل پیامبران و امامان ما نیز بوده است.
فعالیت های تجاری را می توان در عرصه های مختلفی پیاده سازی نمود که از جمله آن ها می توان به محصولات تولیدی یک کشور اشاره نمود. این مسئله به رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری می تواند کمک نماید و علت بسیاری از مشکلات امروزی تمایل افراد به شغل های استخدامی می باشد که هیچ پیشرفت و سازندگی در آن وجود ندارد و می تواند مهم ترین عامل برای بروز مشکلات بعدی باشد.