📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

تبلیغات در خارج از کشور

تبلیغات در خارج از کشور مهم ترین عامل موثر در صادرات و فروش بیشتر می باشد.
افرادی که بتوانند برای محصولات تولیدی خود بهترین روش های تبلیغاتی و بازاریابی را استفاده نمایند تا نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی اقدام به افزایش فروش نمایند این مسئله می تواند بهترین و مهم ترین راهکار برای افزایش فروش و همچنین صادرات می باشد.
در همین زمینه امروزه اینترنت بهترین فضا را برای فعالیت های افراد ایجاد نموده است که می تواند بازدهی کارهای شما را به صورت چشم گیری افزایش دهد تا بتواند در مسئله فروش و بازاریابی موفقیت های بیشتری را کسب نمایید.