📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

بازار سرمایه و پول

برای موفقیت در بازار باید سرمایه و پول داشت. هرچند بدون پول هم می توان در بازار فعالیت کرد.
برای وارد شدن در بازار باید پول و سرمایه داشت. زیرا بسیاری از راههای رسیدن به موفقیت زودتر به وسیله پول ممکن است. اما پول صرفا عامل موفقیت نیست.
بسیار دیده ایم افرادی که پول داشتند و با سرمایه های کلان وارد بازار شدند و در زمان کوتاهی به شکست محکوم شدند و در عوض از آن طرف هم دیده ایم افرادی که با سرمایه بسیار کم پا در عرصه بازار گذاشتند و در زمان کوتاهی به موفقیت رسیده اند.
بازار و سرمایه گذاری در آن نیازمند یک مدیریت قوی در پول زمان و کالا و کیفیی محصول است.