🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

انواع مشتری در بازاریابی

انواع مشتریان در حرفه بازاریابی خواهیم دید که با هر دسته از این مشتریان باید برخوردها و خدمات متفاوتی ارائه داد .

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

۱- مشتریهای بالقوه : افرادی که هنوز مشتری نیستند ولی در هدف بازار قرار دارند؛

۲ – مشتریهایی که عکس العمل نشان می دهند: مشتریان بالقوه یا احتمالی که به یک محصول یا خدمت علاقه و واکنش نشان می دهند.

۳- مشتریهای بالفعل: افرادی که در حال حاضر محصول یا خدمتی را به کار می برند.

۴ – مشتریهای سابق: اینگونه افراد مشتریان مناسبی نیستند چرا که مدت زیادی درهدف فروش قرار ندارند و یا خریدشان را به سمت محصولات رقیب برده اند.