🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

انجام امور بازاریابی و فروش

انجام دادن امور بازاریابی و فروش و مطالعه آن یکی از راه های رسیدن به موفقیت است.
بازاریابی و فروش رابطه نزدیکی باهم دارند که در بیشتر شرکت ها انجام می شود.
در بازاریابی و فروش باید یک سری از موارد را برای اینکه مشتری را نسبت به خود جذب کنید انجام دهید:
سعی کنید با لحنی شاد به گفتگو با مشتری بپردازید.
در برخورد با مشتری عصبانی آرامش خود را حفظ کنید.
به سؤالات او به خوبی و دقیق جواب دهید که او به طور کامل قانع شود.
در فروش خود تخفیف را در نظر بگیرید که با این کار مشتری باز هم به سراغ شما خواهد آید.

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.