📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
ورودی گوگل

افزایش یافتن رتبه سایت در گوگل

افزایش یافتن رتبه سایت در گوگل باعث بازدیدکنندگان بیش تری می شود.
مطالب با موضوع های مورد جستجو هم خوانی داشته باشد.
دقت فراوانی در نوشتن برچسب ها داشته باشید.
رعایت استاندارد طراحی سایت بسیار مهم در افزایش رتبه آن است.
نام خود را کوتاه و مرتبط در صفحات وارد نمایید چون گوگل حساس به نام صفحات و مطالب آن دارد.