📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

ارزش خرید کالا از دید مشتری

دقت نمودن به ارزش خرید کالا از دید مشتری تا چه اندازه مهم می باشد؟
مواقعی پیش می آید که ارزش کالا از دید مشتری با آنچه فروشنده تعیین نموده فرق دارد. در این هنگام اگر قیت محصول بیشتر از ارزش آن باشد خریدار نسبت به خرید محصول اقدامی نمی کند. محصول فروش نمی رود و فرشنده ناچار به اعلام تخفیف می شود و در صورت بحرانی شدن اعلام ورشکستگی می نماید.
اما مهمترین علت این امر را می توان به عدم توانایی در تیین ارزش محصول از سمت تولید کنندگان دانست.
بیاد داشته باشید که همواره برای محصول خود ارزش قائل شوید.