📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

آموزش بازاریابی پیامکی

بازاریابی پیامکی یکی از روش های سنتی و از کارافتاده می باشد که کسب آموزش های مفید می تواند بیشترین اثر را داشته باشد.
در فعالیت های مربوط به جذب مشتری یکی از مسائل تاثیرگذار انجام بازاریابی می باشد. در این زمینه یکی از روش هایی که از کار افتاده و تاثیرگذاری ندارد تبلیغات پیامکی می باشد که همه روزه تعداد بیشماری از آن ها را دریافت می نماییم و همین امر سبب شده که در بسیاری از موارد بدون مطالعه آن ها اقدام به حذف نماییم. در نتیجه این روش ها دیگر بازدهی لازم برای بازاریابی و افزایش مشتری را ندارد و به جای هزینه نمودن در این زمینه می توان به دنبال آشنایی با روش های نوین و ارزان و پربازده برای فعالیت های بازاریابی باشیم.