📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
تبلیغاتی محیطی

آسیب شناسی تبلیغاتی محیطی

در جهت بررسی آسیب شناسی تبلیغاتی محیطی می توان به افزایش ترافیک ها در خیابان های مختلف اشاره نمود.
استفاده از تلویزیون های تبلیغاتی و همچنین بیلبورد ها و دیگر روش های تبلیغات محیطی می تواند از جمله مسائل اثرگذار در فعالیت های فروش بیشتر باشد. این امر می تواند با معایب مختلفی نیز همراه باشد. مطالعه رانندگان از این تبلیغات می تواند یکی از زمینه های افزایش ترافیک های شهری و جاده ای را فراهم آورد. توجه به این مسئله سبب خواهد شد تا به دنبال بهترین راهکارها برای افزایش بازدهی باشیم که این مسئله می تواند در نتیجه آشنایی با دیگر روش های تبلیغاتی امکان پذیر باشد.